مهندسى ایرانى با نگاه جهانى

«شرکتی برای آینده»

مدیریت استراتژیک

گروه بلند طبقه نیز که با شعار «شرکتی برای آینده» همواره نگاهی به پیش رو و آینده دارد

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

23+سرمایه گذاری
14در دست انجام
31+تمام شده

سرمایه های انسانی، بدون شک عظیم ترین سرمایه و پشتوانه گروه بلند طبقه در طی 35 سال فعالیت آن بوده است و موفقیت های حاصل شده به واقع نتیجه پشتکار، تعهد و خلاقیت همکاران مجموعه در همه سطوح می باشد.

آخرین مطالب و اخبار منتشر شده

پتروشیمی و تاسیسات

این شرکت داراي بالاترين رتبه در رشته هاي مختلف از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می­باشد.

پروژه‌های صنعتی

این شرکت داراي بالاترين رتبه در رشته هاي مختلف از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می­باشد.

نیروگاه برق و انرژی نوین

این شرکت داراي بالاترين رتبه در رشته هاي مختلف از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می­باشد.

راهبری و بهره‌برداری

این شرکت داراي بالاترين رتبه در رشته هاي مختلف از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می­باشد.

راه سازی

این شرکت داراي بالاترين رتبه در رشته هاي مختلف از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می­باشد.

صنعت نفت و گاز

این شرکت داراي بالاترين رتبه در رشته هاي مختلف از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می­باشد.

بلند طبقه

چشم انداز این شرکت

شرکت بلندطبقه در افق برنامه زمانی 3 ساله تا پایان سال 1402 و با رویکرد ماندگاری، تثبیت و تحکیم جایگاه و برند خود، شرکتی باثبات و قابل اعتماد در ارائه خدمات خود و یکی از برندهای شناخته شده و مورد اعتماد کارفرمایان (مشتریان) در حوزه فعالیت های خود در کشور می باشد.
بلند طبقه با افزایش پروژه های خود در حوزه های فعالیت موجود و همچنین انجام اقدامات در زمینه نهادینه سازی زیرساخت های مورد نیاز جهت توسعه و حفظ قابلیت های انعطاف پذیری خود به عنوان یک سازمان چابک، آماده و مهیای توسعه فعالیت های خود در دوران پس از رکود خواهد بود.

همکاری با شرکت بلند طبقه

ما به نیروهای کارآمد و جوان کشور اهمیت می دهیم و شما می توانید علاوه بر فراخوان دوره ایی این مجموعه از طریق لینک زیر آمادگی خود را جهت همکاری اعلام نمائید.

زیرمجموعه گروه بلند طبقه