ابلاغ قرارداد توسعه زیر سطحی حرم مطهر رضوی (ع) – بست شیخ بهایی

ابلاغ قرارداد توسعه زیر سطحی حرم مطهر رضوی (ع) – بست شیخ بهایی