ابلاغ قرارداد پروژه بهسازی سطوح پروازی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

پیام تبریک و شادباش مدیریت محترم عامل به خانواده معزز بلند طبقه بابت ابلاغ قرارداد پروژه بهسازی سطوح پروازی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)