بازدید میدانی مدیریت محترم عامل شرکت بلند طبقه از پروژه مجتمع تجاری-اداری-مسکونی پارسه

پیرو بازدید مدیریت محترم عامل و اعضای محترم هیات مدیره شرکت بلند طبقه از پروژه مجتمع تجاری اداری مسکونی پارسه در روز جاری،

ضمن پایش روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه توسط بازدیدکنندگان ،برنامه‌های کوتاه‌ مدت و بلند مدت پروژه طی جلسه ای مشترک، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

و هماهنگی‌های لازم در راستای پیشبرد آن صورت پذیرفت.

گزارش تصویری از بازدید میدانی مدیریت محترم عامل در تاریخ 7 مهرماه سال 1400 | بازدید از پروژه مجتمع پارسه | شرکت بلند طبقه

اخبار سایت

بازدید از پروژهبلند طبقهپارسهشركت بلند طبقهشرکت ساختمانی بلند طبقهعملیات اجراییعملیات اجرایی ساختمان

همیار سیستمپست های نویسنده

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!