حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان و در راس هیاتی از مدیران دستگاه های استان از طرح آماده سازی اراضی شهر جدید تیس و نیز محدوده ی نوار گردشگری ساحلی با تاکید بر توسعه ظرفیتهای گردشگری ساحلی و فراهم نمودن امکانات ورزشهای آبی و ساحلی بازدید نمود. /بلند طبقه

 

 

همیار سیستمپست های نویسنده

Avatar for همیار سیستم

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!