بازدید مدیریت محترم عامل و هیأت همراه شرکت بلند طبقه از پروژه شهر جدید تیس


مدیریت محترم عامل و هیأت همراه شرکت بلند طبقه با حضور در محل پروژه شهر جدید تیس واقع در چابهار، از روند پيشرفت كار پروژه بازدید به عمل آوردند و طی جلسه ای مشترک ضمن قدرداني از دستاوردهاي اجرايي تمامي متخصصان و پرسنل شاغل در پروژه، برنامه هاي فني و اجرايي پیش رو و استراتژی های عملیاتی طرح، مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

اخبار سایت

همیار سیستمپست های نویسنده

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!