بازدید میدانی از روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ایستگاه مترو میدان قدس (طوقچی) اصفهان

بازدید میدانی از روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ایستگاه مترو میدان قدس (طوقچی) اصفهان

پیرو بازدید مدیریت محترم عامل سازمان قطار شهری اصفهان، مدیران محترم اجرایی کارفرما و مدیریت محترم طرح و مدیریت محترم عامل مشاور طرح، از روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ایستگاه مترو میدان قدس (طوقچی) اصفهان، طی جلسه ای مشترک با حضور بازدیدکنندگان محترم، مدیریت محترم عامل و ریاست محترم هیأت مدیره شرکت بلند طبقه، ضمن بررسی اقدامات انجام شده در سال گذشته، استراتژی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال پیش رو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و هماهنگی های لازم صورت پذیرفت./

اخبار سایت

ایستگاه مترو میدان قدسبلند طبقهقطار شهری اصفهان

همیار سیستمپست های نویسنده

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!