بازدید میدانی از روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ایستگاه مترو میدان قدس (طوقچی) اصفهان

پیرو بازدید مدیریت محترم عامل سازمان قطار شهری اصفهان، مدیران محترم اجرایی کارفرما و مدیریت محترم طرح و مدیریت محترم عامل مشاور طرح، از روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ایستگاه مترو میدان قدس (طوقچی) اصفهان، طی جلسه ای مشترک با حضور بازدیدکنندگان محترم، مدیریت محترم عامل و ریاست محترم هیأت مدیره شرکت بلند طبقه، ضمن بررسی اقدامات انجام شده در سال گذشته، استراتژی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال پیش رو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و هماهنگی های لازم صورت پذیرفت./

همیار سیستمپست های نویسنده

Avatar for همیار سیستم

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!