عملیات آسفالت منطقه دو آزادراه تهران – شمال

عملیات آسفالت منطقه دو آزادراه تهران – شمال

اجرای عملیات آسفالت کل قطعات منطقه دو آزادراه تهران – شمال توسط شرکت بلند طبقه

در راستای تسریع در بهره‌ برداری از منطقه دو آزادراه تهران – شمال و با پیشرفت ‌های صورت‌گرفته در فعالیت ‌های اجرایی قطعه A2 که با زحمات شبانه روزی پرسنل شرکت بلند طبقه محقق شده است، عملیات اجرایی آسفالت باند غربی منطقه ۲ به شرکت بلند طبقه واگذار گردید.
در همین راستا پس از برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم ،تجهیزات،ماشین آلات و سایر منابع مورد نیاز این مهم بدون فوت وقت در محل پروژه مستقر شده و در یوم جاری، اجرای عملیات آسفالت از تونل شماره ۱۹ ، توسط عوامل اجرایی شرکت بلند طبقه آغاز گردید .