عملیات اجرایی و آماده سازی شهر جدید تیس

ابلاغ قرارداد عملیات اجرایی و آماده سازی قطعات A2 و A3 شهر جدید تیس

همزمان با ابلاغ قراداد عملیات اجرایی و آماده سازی قطعات A2 و  A3 شهر جدید تیس به عنوان نگین سواحل مکران و اولین شهر جدید ساحلی از نسل نوین شهرهای جدید کشور نیز آغاز گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!