بازدید میدانی و جلسه راهبردی پروژه عملیات اجرایی مناطق A2 و A3 شهر جدید تیس

بلند طبقه

پیرو برگزاری مناقصه و معرفی شرکت بلند طبقه به عنوان برنده مناقصه عملیات احداث مناطق A2 و A3 شهر جدید تیس , پس از بازدید روز جاری مدیریت محترم عامل , ریاست محترم هیات مدیره و اعضا محترم هیات مدیره شهر جدید تیس از محل پروژه, طی جلسه ای با حضور بازدید کننگان محترم, مدیریت محترم عامل و ریاست محترم هیات مدیره شرکت بلندطبقه, ضمن تبادل نظر و بررسی برنامه های پیشرو , استراتژی های راهبردی پروژه تعیین گردیده و هماهنگی های لازم صورت پذیرفت .

همیار سیستمپست های نویسنده

Avatar for همیار سیستم

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!