عید قربان مبارک باد

عید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا برشما تهنیت باد
عید قربان عید عبادت و بندگی بر شما مبارک