گالری تصاویر و بازدیدهای بلند طبقه

 

بازدید مهندس مظفر بیگلر از قطعه 2 آزاد راه تهران شمال

بازدید مهندس سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان آذر97