بازديد ميداني مديريت محترم عامل شركت بلند طبقه از پروژه آزادراه تهران-شمال

پيرو بازدید هاي دوره اي مدیریت محترم عامل شرکت بلند طبقه از پروژه هاي در دست احداث شركت ، امروز روند پيشرفت كار در پروژه آزادراه تهران-شمال (قطعه A2 )مورد پايش قرار گرفت . در ادمه ، طی جلسه ای مشترک ، ضمن قدرداني از دستاوردهاي اجرايي تمامي پرسنل شاغل در پروژه ملي آزادراه تهران-شمال، استراتژي ها و برنامه هاي فني و اجرايي پيش رو مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

گرازش تصویری از بازدید میدانی مدیریت محترم عامل در تاریخ ١١ مهرماه سال 1400 | بازدید از پروژه قطعه A2 آزادراه تهران – شمال | شرکت بلند طبقه

اخبار سایت

آزادراه تهران-شمال

همیار سیستمپست های نویسنده

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!