بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از پروژه های شهر جدید تیس

حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان و در راس هیاتی از مدیران دستگاه های استان از طرح آماده سازی اراضی شهر جدید تیس و نیز محدوده ی نوار گردشگری ساحلی با تاکید بر توسعه ظرفیتهای گردشگری ساحلی و فراهم نمودن امکانات ورزشهای آبی و ساحلی بازدید نمود. /بلند طبقه

 

 

اخبار سایت

تیسشهر جدید تیس

همیار سیستمپست های نویسنده

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!