بازدید رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان از قطعه A2 آزادراه تهران-شمال

جناب آقای سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان به همراه نمایندگان وزارت راه و شهرسازی با حضور در پروژه آزادراه تهران-شمال در جریان روند کار این پروژه قرار گرفتند. سعیدی کیا در پایان بازدید از روند تکمیل و پیشرفت پروژه اعلام رضایت کرد.

اخبار سایت

آزادراه تهران-شمالبنیاد مستضعفان و جانبازان

همیار سیستمپست های نویسنده

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!