نوشته‌ها

رکورد شکنی اجرای حجیم ترین بتن ریزی تونلی زیرزمینی در پروژه های متروی کشور

رکورد شکنی اجرای حجیم ترین بتن ریزی تونلی زیرزمینی در پروژه های متروی کشور به عمل کار برآید ، به سخندانی نیست پیرو اولویت بندی های سازمان قطار شهری اصفهان و با برنامه ریزی های انجام شده در راستای تسریع در اتمام سازه اصلی و سازه نگهبان پروژه ایستگاه…