نوشته‌ها

بازدید از پروژه مترو طوقچی اصفهان

بازدید از پروژه مترو طوقچی اصفهان با هماهنگی و برنامه ریزی همکاران گرامی در پروژه مترو طوقچی اصفهان ، بازدید شهرداران مناطق و مدیران ارشد استانداری کرمان از پروژه ایستگاه مترو طوقچی اصفهان به نحو شایسته ای به انجام رسید. …

جلسه راهبردی پروژه ایستگاه مترو طوقچی اصفهان

  پيرو بازديد هاي ادواري مديريت محترم عامل شركت بلند طبقه از پروژه هاي در حال اجرا، امروز سه شنبه مورخ 1401/09/15 ، مديريت محترم عامل به همراه معاونت هاي محترم اجرايي و طرح و برنامه شركت بلند طبقه ، ضمن بازديد ميداني از وضعيت عمليات اجر…

بازديد مديريت محترم عامل شركت بلند طبقه از پروژه ايستگاه مترو طوقچی اصفهان

بازديد مديريت محترم عامل شركت بلند طبقه از پروژه ايستگاه مترو طوقچي اصفهان پيرو بازديد هاي ادواري مديريت محترم عامل شركت بلند طبقه از پروژه هاي در حال اجرا، امروز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/۰۴/۰۱ ، مديريت محترم عامل به همراه معاونت هاي محترم اجرايي ، …