نوشته‌ها

بازدید از پروژه مترو طوقچی اصفهان

بازدید از پروژه مترو طوقچی اصفهان با هماهنگی و برنامه ریزی همکاران گرامی در پروژه مترو طوقچی اصفهان ، بازدید شهرداران مناطق و مدیران ارشد استانداری کرمان از پروژه ایستگاه مترو طوقچی اصفهان به نحو شایسته ای به انجام رسید. …