بازدید مهندس مکری

جناب آقای مهندس امیرمکری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به همراه آقای مهندس صفایی معاونت عملیات فرودگاهی از مراحل احداث پروژه ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز بازدید به عمل آورده و در پایان از روند پیشرفت پروژه اظهار رضایت نمودند.

همیار سیستمپست های نویسنده

Avatar for همیار سیستم

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!