بازديد مديريت های محترم عامل كارفرما ، مديریت طرح و پيمانكار قطعه A2 از وضعيت عمليات اجرايی پروژه آزادراه تهران شمال

 

 

همیار سیستمپست های نویسنده

Avatar for همیار سیستم

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!