بازديد ميدانی مديريت محترم عامل شرکت بلند طبقه و معاونت های محترم ايشان از وضعيت عمليات اجرايی پروژه آزادراه تهران شمال

همیار سیستمپست های نویسنده

Avatar for همیار سیستم

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!