بازدیدپروژه ایستگاه متروی طوقچی اصفهان

پیرو بازدیدهای ادواری مدیریت ارشد شرکت بلندطبقه از پروژه های در دست احداث، امروز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، مدیران محترم عامل شرکت های مهندسین مشاور سازه بن پروژه و بلندطبقه، با همراهی تیم مدیریت ارشد ستاد مرکزی خود ، از مراحل اجرایی پروژه ایستگاه متروی طوقچی اصفهان بازدید به عمل آوردند.

در ادامه این بازدید، جلسه ای با حضور مدير عامل محترم مديريت محترم طرح برگزار شد و علاوه بر مرور برنامه های فنی و اجرایی پروژه در سال جاری، روش های نوین پیشنهادی جهت اجرای پروژه های زیرزمینی مطرح و امکان تحقق آنها مورد بررسی قرار گرفت.