بازدید مدیریت محترم عامل شرکت بلند طبقه از مراحل اجرایی پروژه ایستگاه متروی طوقچی اصفهان

پیرو برنامه ريزي هاي انجام شده در راستاي پايش عملكرد اجرايي پروژه هاي جاري ، امروز چهارشنبه ٣ خرداد ۱۴۰۱، بازديد ميداني مديريت محترم عامل شركت بلندطبقه به همراه جمعي از معاونت هاي ایشان از مراحل اجرایی پروژه ایستگاه متروی طوقچی اصفهان انجام گرديد.
در ادامه، جلسه ای با حضور مديريت محترم عامل و معاونت اجرايي مديريت محترم طرح و ساير اركان اصلي ستادي و اجرايي پروژه با همين مضمون برگزار شد كه ضمن اعلام رضايت ايشان از وضعيت اجرايي پروژه، برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم به منظور ادامه روند روبه رشد عمليات اجرايي پروژه صورت پذيرفت.