تقدیر وزیر محترم راه و شهرسازی از مدیرعامل محترم شرکت بلند طبقه

بابت ساخت و بهره برداری از مسیر رفت منطقه 2 پروژه عظیم آزاد راه تهران – شمال

همیار سیستمپست های نویسنده

Avatar for همیار سیستم

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!