تمدید گواهینامه های ۷ استاندارد بین المللی شرکت بلند طبقه – سال ۱۴۰۰

با راهبری و حمایت های بی شائبه مدیریت ارشد شرکت بلند طبقه و تلاش و تخصص کلیه همکاران خانواده بزرگ بلند طبقه در ستاد مرکز و پروژه های شرکت، پیرو برگزاری موفق ممیزی ممیزان شرکت MTIC INTERCERT آلمان در پروژه ملی قطعه A2 آزادراه تهران-شمال (روز اول) و دفتر مرکزی (روز دوم) ، گواهینامه استاندارد های ISO 9001:2015 , ، ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 , ISO TS 29001:2020 , ISO 50001:2018 , ISO 10006:2017 و HSE-MS شرکت بلند طبقه تمدید و صادر شد.