جلسه راهبردی پروژه ایستگاه مترو طوقچی اصفهان

 

پيرو بازديد هاي ادواري مديريت محترم عامل شركت بلند طبقه از پروژه هاي در حال اجرا، امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ، مديريت محترم عامل به همراه معاونت هاي محترم اجرايي و طرح و برنامه شركت بلند طبقه ، ضمن بازديد ميداني از وضعيت عمليات اجرايي پروژه، در جلسه راهبردی كه با حضور معاونت فنی و اجرایی کارفرما ، مدیر اجرایی مدیریت محترم طرح و جمعی از نمایندگان ارکان اصلی پروژه برگزار گرديد ، شركت نمودند.