,

عید سعید فطر مبارک

عید فطر عید پایان یافتن رمضان نیست
عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است
چنان ققنوس که از خاکستر خویش دوباره متولد می‌شود
عید فطر، روز چیدن میوه‌های شاداب استجابت مبارک باد

خدایا، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده…
عید فطر بر شما مبارک!