فرودگاه شیراز-ترمینال بین المللی شهید دستغیب شیراز

پروژه احداث ترمینال بین المللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز با زیربنای تقریبی 30.0000 مترمربع، در سه طبقه شامل سازه اصلی، اجرای نازک کاری، تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین احداث موتورخانه مرکزی در سال 1394 و ارزش تقریبی 1.000 میلیارد ریال آغاز شده است.

این پروژه پس از تکمیل قرارداد اصلی و به منظور تکمیل ساختمان ترمینال و سایر بخش های مربوطه شامل پارکینگ، محوطه، اپرون، تامین و نصب تجهیزات فرودگاهی با مصوب هیئت محترم وزیران و به صورت سرمایه گذاری و اجرا (BLT) به ارزش تقریبی 5.000 میلیارد ریال، به گروه بلندطبقه واگذار گردیده است.

خلاصه احجام پروژه

ساخت و کوبش شمع

460 عدد

ساخت و نصب اسکلت فلزی

5.200 تن

آرماتور بندی

3.000 تن

قالب بندی

36.000 متر مربع

بتن ریزی

35.000 متر مکعب

پوشش ضد حریق

40.000 تن

نمای شیشه ای

3.000 متر مربع

  • کارفرماشرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور
  • مشاورمهندسین مشاور آتک
  • تاریخ شروع پروژه1394/03/10