پروژه احداث ترمینال بین المللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز با زیربنای تقریبی 30.0000 مترمربع، در سه طبقه شامل سازه اصلی، اجرای نازک کاری، تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین احداث موتورخانه مرکزی در سال 1394 و ارزش تقریبی 1.000 میلیارد ریال آغاز شده است.

این پروژه پس از تکمیل قرارداد اصلی و به منظور تکمیل ساختمان ترمینال و سایر بخش های مربوطه شامل پارکینگ، محوطه، اپرون، تامین و نصب تجهیزات فرودگاهی با مصوب هیئت محترم وزیران و به صورت سرمایه گذاری و اجرا (BLT) به ارزش تقریبی 5.000 میلیارد ریال، به گروه بلندطبقه واگذار گردیده است.

خلاصه احجام پروژه

ساخت و کوبش شمع

460 عدد

ساخت و نصب اسکلت فلزی

5.200 تن

آرماتور بندی

3.000 تن

قالب بندی

36.000 متر مربع

بتن ریزی

35.000 متر مکعب

پوشش ضد حریق

40.000 تن

نمای شیشه ای

3.000 متر مربع

  • کارفرماشرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور
  • مشاورمهندسین مشاور آتک
  • تاریخ شروع پروژه1394/03/10