لوح تقدیر

در پایان سال ۱۴۰۱ ، پس از یکسال همراهی و همدلی ارزشمند شرکت بلند طبقه با برنامه های راهبردی اقتصاد مقاوتی، بلند طبقه مفتخر به دریافت لوح تقدیر از سوی این انجمن گردید.