همواره نگاهی به پیش رو و آینده دارد
شرکت بلندطبقه قریب به ۴۰ سال تجربه
پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان

شرکت بلندطبقه قریب به ۴۰ سال است که در اجراى پروژه هاى زیرساختى در حوزه هاى راه، ابنیه صنعتى، نفت و گاز، حمل و نقل، آب، صنایع معدنى و… فعالیت نموده و دارای صلاحیت پایه ۱ در ۵ رشته ساختمان و ابنیه، آب، راه و ترابرى، تاسیسات و تجهیزات و نفت و گاز و پایه ۵ رشته صنعت و معدن می باشد. این کانال به منظور انتشار فیلم های آموزشی و یا تبلیغاتی در خصوص فعالیت های شرکت بلند طبقه در حیطه پروژه های عمرانی و مهندسی، راه اندازی شده است.

ورود TBM به ایستگاه مترو طوقچی اصفهان

آزادراه تهران شمال – ساخت قطعه A2 تا بهره برداری
روند اجرایی و پیشرفت پروژه شهر جدید تیس – بهمن ۱۴۰۰
عملیات آتشباری (انفجار) قطعه A2 آزادراه تهران-شمال
احداث قطعه A2 آزادراه تهران-شمال توسط شرکت بلند طبقه

مترو طوقچی اصفهان – بلند طبقه – آماده عبور TBM

اتمام حفاری و آغاز عملیات آسفالت قطعه A2 آزادراه تهران-شمال

معرفی شرکت راه و ساختمان بلند طبقه

احداث قطعات A2 و A3 شهر جدید مدرن و گردشگری تیس-چابهار

تایم لپس احداث ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز