پیام تبریک و تقدیر انجمن شرکت های راهسازی ایران

انجمن شرکت های راهسازی ایران با ارسال تقدیر نامه ضمن عرض سپاس و تبریک به مدیران، تکنسین ها و کارگران سخت کوش شرکت بلند طبقه که قطعه A2 پروژه ملی آزادراه تهران – شمال و آسفالت باند غربی قطعه ۲ این پروژه ملی را اجرا نموده اند، احداث باند دوم غربی قطعه ۲ آزادراه تهران شمال را در مدت سه سال، نشانی از توانمندی مهندسین ایران در طراحی و اجرای عملیات این پروژه عظیم و موجب غرور و افتخار کشور عزیزمان دانست.