خدمت به میهن عزیزمان و رضایتمندی مردم شریفمان، همواره دغدغه مردمان دلسوز و باهنر این سرزمین بوده است و بزرگ مردان و شیرزنان تاریخ این مرز و بوم، تا به آنجا که جان شیرین خود را در این راه فدا نمایند، از هیچ تلاشی فروگذار ننموده و خود را وقف این عرصه نموده اند.

ما نیز امیدواریم در ادامه این مسیر دشوار و در راستای اعتلا، آبادانی و سربلندی میهن عزیزمان گام برداریم و همگان در خانواده بزرگ بلندطبقه، برآنیم تا با صرف تمامی توان خود و تلاشی جمعی، اثری ماندگار از خود برجای گذاریم و همچون پیشینیان و با افتخار به تاریخ گذشته خود، چراغ راهی برای آیندگان برافروزیم. بی شک این مهم جزء با الطاف الهی، تلاش بی وقفه، همدلی و همراهی همکاران و ارتقاء فنی و کیفی در تمامی جنبه ها، حاصل نخواهد شد.

گروه بلندطبقه با کوله باری از تجربه و دانش بومی حاصل از ۳۵ سال اجرای پروژه های عمرانی در حوزه های راه، ابنیه صنعتی، نفت و گاز، حمل و نقل، آب، صنایع معدنی و… و با شعار شرکتی برای آینده، با تمام توان در مسیر توسعه و آبادانی میهن عزیزمان و رفاه اجتماعی و سربلندی هموطنان به پیش خواهد رفت.

انشاءالله
فريبرز اسلامی خوزانی