کارفرمایان و مشاوران

 • سازمان منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس
 • شرکت پتروپارس ایران
 • شرکت نفت و گاز پارس
 • شرکت پترو نگین جنوب
 • شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران
 • شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
 • شرکت سنگ آهن گل گهر سیرجان
 • شرکت آزادراه تهران – شمال
 • شرکت عمران شهر جدید تیس
 • آستان قدس رضوى (ع)
 • شرکت راه آهن شهرى تهران و حومه
 • سازمان قطار شهري اصفهان
 • شرکت نصر اصفهان
 • شرکت مدیریت طرحهاى صنعتى ایران
 • شهرداري کرمان
 • شرکت مادر تخصصى فرودگاه هاى کشور
 • دانشگاه آزاد اسلامى-واحد علوم تحقیقات
 • شرکت مدیریت ساختمانى آریان پاسارگاد
 • شرکت شهر فرودگاهى امام خمینى (ره)
 • شرکت آداك تمدن سرزمین ایرانیان