تأثیر مدل تعالی سازمانی در بهبود مدیریت HSE در سازمانهای پروژه محور

  تأثیر مدل تعالی سازمانی در بهبود مدیریت HSE در سازمانهای پروژه محور چکیده : در این تحقیق، تأثیرگذاری مدل تعالی سازمانی بر بهبود مدیریت سلامت، ایمنی، و محیط زیست (HSE) در سازمانهای پروژه محور مورد بررسی واقع شده است. این متن ب…
,

حلول ماه رمضان مبارک باد

ماه مهمانی دل شد، زده سو سو رمضان مثل گل وا شده خوش منظر و خوش بو رمضان یک سبد عشق و یک سفره ی بی رنگ و ریا میزبانیست عجب ، مست و غزل گو رمضان حلول ماه رمضان مبارک باد…