اخبار سایت

بازدید مهندس مکری

جناب آقای مهندس امیرمکری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به همراه آقای مهندس صفایی معاونت عملیات فرودگاهی از ... ادامه مطلب