نوشته‌ها

,

حلول ماه رمضان مبارک باد

ماه مهمانی دل شد، زده سو سو رمضان مثل گل وا شده خوش منظر و خوش بو رمضان یک سبد عشق و یک سفره ی بی رنگ و ریا میزبانیست عجب ، مست و غزل گو رمضان حلول ماه رمضان مبارک باد…